logo Máme Chuť

Zásady zpracování OÚ

dle čl. 13 a 14 GDPR

podnikatel
 
Michal Parkanský
se sídlem U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 02341891
 
(dále jen „správce“ či „my“)
 
V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek a o Vašich právech s tímto souvisejících.
 
Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.
 
Tyto informace si, prosíme, pečlivě přečtěte. Vždy, když od Vás získáváme Vaše osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst. Snažili jsme se o to, aby tyto zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.
 
Tyto zásady jsou účinné od 30. 9. 2019.
 
Kontaktní údaje:
Adresa: Bílovice nad Svitavou, U Hrušek 807, 66401
Telefon: +420774727878
E-mail: info@mamechut.cz
 
Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.     Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „vy“ či „uživatel“);

Osobní údaj: Veškeré informace o fyzické osobě, které ji dokážou identifikovat (např. rodné číslo, unikátní e-mailová adresa), nebo údaje, které se vztahují již k identifikované osobě (např. datum narození, údaje o bydlišti, historie objednávek apod. (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem aplikace Máme chuť (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: Portál Máme chuť dostupný na www.mamechut.cz;
 
Aplikace: Mobilní aplikace správce, jejímž smyslem je propojení zákazníků a zapojených gastronomických podniků (kaváren, restaurací, barů, bister apod.). Uživatel má díky aplikaci možnost zúčastnit se výzvy, úkolu, události či soutěže vyhlášené zapojenými gastronomickými podniky. Při splnění těchto výzev vzniká uživateli se zaplaceným předplatným Aplikace nárok vůči danému gastronomickému podniku na předem stanovenou odměnu.

Účel zpracování osobních údajů:Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů uživatelů;
Rozsah zpracování osobních údajů:Výčet konkrétních kategorií osobních údajů uživatele zpracovávaných pro určitý účel;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.
 
2.     Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

V návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující Vaše osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
a)    Uživatelská data: např. jméno, e-mailová adresa, datum narození, další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého profilu v aplikaci;

b)    Data vzniklá užíváním aplikace: např. hodnocení zapojených gastronomických podniků, údaje o výši transakce a gastronomickém podniku, v němž jste transakci realizovali;

c)    Analytická data: např. zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI, IP adresa, cookies, webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli, datum přístupu a doba přístupu, vyhledávací dotazy, kód odpovědi http a https, přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
 
 
3.     Jaký je původ osobních údajů?
 
Zpracováváme údaje, které nám sdělíte zejména při registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o
·      uživatelská data (jméno, e-mailová adresa, splněné výzvy, datum vytvoření uživatelského účtu).
 
Běžně analytická data k identifikaci uživatelů nepoužíváme, avšak někdy vás z nich rozpoznáme, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s vašimi uživatelskými daty. V takových situacích lze, analytická data považovat rovněž za osobní údaje, a proto s nimi tak nakládáme. 

Automaticky získáváme následující údaje na základě toho, že užíváte aplikaci či procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:
·      Data vzniklá užíváním aplikace – užíváním aplikace vznikají data o tom, v jakém podniku jste realizovali transakci a v jaké výši.
·      Analytické údaje (údaje o využívání aplikace a našich služeb, údaje o zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI, IP adresa, cookies, webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli, datum přístupu a doba přístupu, vyhledávací dotazy, kód odpovědi http a https, přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače).
 
 
4.     Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

Poskytování služeb a plnění smluvního vztahu

Účel: Abychom mohli plnit naše povinnosti ze smluvního vztahu s Vámi, tedy abychom Vám mohli poskytovat naše služby prostřednictvím aplikace, musíte nám sdělit své základní údaje pro vytvoření uživatelského účtu (jméno, e-mailová adresa). Vedle těchto povinně sdělených údajů nám můžete poskytnout i datum svého narození, v tomto případě Vás můžeme poskytovat narozeninové dárky či výhody. Dále musíme zpracovávat údaje o výši transakce a gastronomickém podniku, v němž jste transakci realizovali, bez toho by nefungoval systém odměn.

Zpracovávané údaje: Jméno, e-mailová adresa, datum narození, další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého účtu v aplikaci, údaje o výši transakce a gastronomickém podniku, v němž jste transakci realizovali.

Právní základ: Zpracování osobních údajů (jméno, e-mailová adresa) pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít a poskytovat Vám tak naše služby. Bez zpracování dat, která vznikají při použití aplikace by aplikace nefungovala, tato data proto také musíme zpracovávat na základě smlouvy s Vámi. Zpracování dalších osobních údajů (datum narození, hodnocení gastromického podniku či dalších informací) je dobrovolné.

Doba uložení: Většina osobních údajů uživatele souvisejících s jeho uživatelským účtem bude vymazána 90 dnů poté, kdy uživatel tento svůj účet zruší. Po uplynutí této lhůty lze ukládat pouze takové osobní údaje uživatele uvedené v jeho uživatelském účtu, jejichž zpracování se vyžaduje ze zákona nebo které jsou důvodně nezbytné ke splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je vyřizování reklamací, účetnictví, interní výkaznictví a narovnání. Veškeré osobní údaje uživatele související s jeho uživatelským účtem budou vymazány 10 let poté, kdy uživatel zrušil svůj účet, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení. 
 
Komunikace se zákazníky, vyřizování podnětů a stížností
Účel:Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování podnětů a stížností s naší zákaznickou podporou.
Zpracovávané údaje: Údaje, které nám při komunikaci a vyřizování podnětů a stížností poskytnete (typicky jméno a e-mailová adresa).
·      Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, vyřizování podnětů a stížností je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se uživateli. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné s Vámi komunikovat.
Doba uložení:Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu uživatele s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.
 
Vyřizování reklamací a žádostí o výkon práv

·      Účel: Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Zpracovávané údaje: Jméno, e-mail, údaje o využívání našich služeb, další údaje poskytnuté Uživatelem.

·      Právní základ:Zpracování osobních údajů pro účel vyřizování reklamací a žádostí o výkon práv je odůvodněno plněním právní povinnosti a smluvní povinnosti. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vaši reklamaci či žádost o výkon práv vyřídit.
Doba uložení:Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.
 
Hodnocení spokojenosti s našimi službami

Účel: Rovněž Vás můžeme kontovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti či publikaci recenze.
Zpracovávané údaje: Jméno, e-mailová adresa, další údaje poskytnuté uživatelem.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel hodnocení spokojenosti s našimi službami je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 4 roky od poskytnutí údajů.
 
Zasílání obchodních sdělení a nabídka našich služeb

Účel:Uživatelům, kteří se zaregistrovali do naší aplikace, a tedy s námi uzavřeli smlouvu, a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, můžeme prostřednictvím e-mailu zasílat novinky o našich službách. Souhlas můžete vyjádřit vložením Vaší emailové adresy do příslušného pole k odběru obchodních sdělení, poskytnutím emailové adresy při zákaznické soutěži apod. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení.

Své preference ohledně zasílání obchodních sdělení můžete spravovat rovněž ve svém zákaznickém účtu.
·      Zpracovávané údaje: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození.
·      Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našich služeb je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 4 let neotevřete naše obchodní sdělení.
 
Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašeho chování na webových stránkáchVám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

·      Zpracovávané údaje: Analytické údaje (zejm. IP adresa, cookies), údaje o využívání našich služeb, další údaje poskytnuté uživatelem.
·      Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Trvalé cookies nezpracováváme déle než 52 měsíců. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.
 
Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

·      Účel:Údaje o tom, jak naše webové stránky či aplikaci používáte můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.

·      Zpracovávané údaje: Uživatelské údaje (zejména jméno, e-mailová adresa), analytické údaje (zejm. IP adresa, cookies), údaje o využívání našich služeb, další údaje poskytnuté uživatelem.

·      Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

·      Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.
 
5.     Komu osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.
Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují naše fungování a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný obsah a služby. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

·      poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
·      poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
·      poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
·      poskytovatelé analytických služeb,
·      poskytovatelé služeb přímého marketingu a poskytovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu,
·      poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
·      poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
·      poskytovatelé právních služeb, advokáti,
·      poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
·      partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.
 
6.     Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Osobní údaje zpracováváme zásadně na území Evropského hospodářského prostoru, jehož součástí jsou vedle členských zemí Evropské unie i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo EHP) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.
Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).
 
7.     Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
 
8.     Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

·      Právo kdykoliv odvolat souhlas
o   Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
 
·      Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
o   Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 
·      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
o  Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
 
9.     Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:
·      dočasné cookies(tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
·      trvalé cookies(tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:
esenciální,které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (naoř. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
analytické,které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky, vyhodnocujeme výkon jednotlivých prodejních kanálů,
remarketingové,které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy.
 
10.  Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies
Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

·      Internet Explorer
·      Mozilla Firefox
·      Google Chrome
·      Safari
·      Opera
·      Adobe (flash cookies)

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/(česky), www.allaboutcookies.org(anglicky) nebo www.aboutads.info/choices(anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými spolupracujeme. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.
O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie(česky).
 
11.  Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.
 
12.  Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.