logo Máme Chuť

Pravidla členských benefitů

Tento dokument informuje Uživatele o důležitých informací všech benefitů. Dokument je seřazen v následujících odstavcích:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. ČÁSTÉ OTÁZKY NAŠICH ČLENŮ
3. ZKUŠEBNÍ ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“
4. BENEFITY ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“
5. KULINÁŘSKÝ CÍL A JEHO EXPIRACE
6. ODMĚNY A JEJICH SPLATNOST
7. STATUS – „GASTRO CHUŤAŘ“ - členství ZDARMA za doporučení
8. PŘÍKLADY Z PRAXE, JAK PROBÍHÁ APLIKACE STATUSU "GASTRO CHUŤAŘ"

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     V tomto dokumentu je Uživatel informován o pravidlech členských benefitů, které přináší aplikace MámeChuť ve všech variantách Předplatného členství „Chuťař PRÉMIUM“ včetně Zkušebního členství.

1.2.    Každý nový Uživatel získává ihned po registraci Zkušební členství „Chuťař PRÉMIUM“ na dobu 30 dní. (viz. bod 3. - 3.3.)

1.3     Aplikaci MámeChuť je Uživatel oprávněn používat i bez zaplaceného Předplatného členství „Chuťař PRÉMIUM“ avšak bez možnosti benefitů, které toto členství "Chuťař PRÉMIUM" nabízí.

1.4     V případě dotazů či problémů se Uživatel může obrátit na podporu a to na email: info@mamechut.cz a nebo přímo v aplikaci v sekci „Nastavení“ na profilu Uživatele, kde je nastaven proklik na kontaktování podpory.

 

2. ČÁSTÉ OTÁZKY NAŠICH ČLENŮ

2.1   Jak si mohu do aplikace načíst útratu?

Stejně jako doposud zaplatíš kartou či hotovostí. Po zaplacení oznámíš obsluze, že chceš načíst útratu do aplikace MámeChuť. V naší databázi si najdeš daný podnik, klikneš na tlačítko „Načíst útratu“, oskenuješ si QR kód, který Ti vygeneruje obsluha a... útratu máš načtenou!

2.2   Jak si mohu vybrat odměnu, kterou jsem získal v aplikaci?

Přijdeš do vybraného podniku, usadíš se či přijdeš k obsluze a dychtivě řekneš, že by jsi chtěl uplatit odměnu z aplikace MámeChuť. Najdeš si danou odměnu, klikneš na tlačítko „Vybrat“, necháš obsluhu ověřit Tvůj QR kód odměny a... máš ji na stole!

2.3.  Jaké chutné odměny mohu získat?

Nabídka mňamek je široká! Od káv a dezertů přes drinky, shisha dýmky, snídaňové balíčky a mnoho dalšího.

2.4   Kde mohu v aplikaci jednoduše najít mé získané odměny a aktivní útraty?

Jako správný MámeChuťař najdeš své odměny a aktuální útraty v aplikaci v sekci "Můj profil" ve spodní části.

 

3. ZKUŠEBNÍ ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“

3.1     Na zkušební členství „Chuťař PRÉMIUM“ má nárok každý nově zaregistrovaný Uživatel po dobu 30 dní od datumu registrace Uživatele do aplikace MámeChuť a to bez nutnosti zadávání údajů o platební kartě.

3.2     Na toto zkušební členství se nevztahují žádná omezení!

3.3     Využíváním tohoto zkušebního členství se Uživatel za žádných okolností nezavazuje, si po vypršení tohoto období, zakoupit Předplatné členství „Chuťař PRÉMIUM“.

 

4. BENEFITY ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“

4.1       Uživatel, který má aktivní členství „Chuťař PRÉMIUM“ má možnost si sbírat útraty ve všech podnicích, které aplikace umožňuje a získávat tak odměny na základě útrat Uživatele. Tyto útraty a odměny mají určitou splatnost. (viz. 5. - 6.2)

4.2      Uživatel, který má aktivní členství „Chuťař PRÉMIUM“ má možnost se přidat do tzv. Gastro výzev, které jsou v tu chvíli aktivní. Tuto Gastro Výzvu si Uživatel vybere dle svého uvážení a postupuje dle pokynů k získání extra odměn!

 

5. KULINÁŘSKÝ CÍL A JEHO EXPIRACE

5.1     Kulinářský Cíl je členský benefit pro všechny Uživatele s aktivním předplatým - členství „Chuťař PRÉMIUM“ a nebo pro všechny nové Uživatele se Zkušebním členstvím v prvním měsíci, které umožňuje si Uživateli sbírat útraty v daných podnicích a získávat tak odměny, které jsou stanoveny v Kulinářském Cíli. Čím více Uživatel utratí, tím více odměn Uživatel získá.

5.2     Kulinářský Cíl se automaticky nuluje po 30 dnech. Těchto 30 dnů se začíná odpočítávat po první nahrané útratě v daném podniku.

5.3     Tato splatnost Kulinářského Cíle je zobrazena na profilu podniku pod osou útrat.

 

6. ODMĚNY A JEJICH SPLATNOST

6.1      Odměny jsou součástí Kulinářského Cíle a nebo Gastro výzev pro Uživatele s aktivním členstvím „Chuťař PRÉMIUM“.

6.2      Každá získána odměna má splatnost 21 dnů. Tato splatnost odměny je zobrazena na profilu podniku u každé odměny zvlášť.

 

7. STATUS – „GASTRO CHUŤAŘ“

7.1     Tento status „Gastro Chuťař“ označuje Uživatele neboli Doporučovatele, který má nárok na členství „Chuťař PRÉMIUM“  ZCELA ZDARMA a to díky unikátnímu referenčnímu kódu, přes který doporučovatel pozval alespoň 4 uživatele, kteří si vytvořili účet a následně uhradili platbu za VIP členství.

7.2     Tento unikátní referenční kód je potřeba vypsat při registraci nového pozvaného Uživatele. Jestliže se tak nestane, pozvaný Uživatel se zaregistruje do systému, který nebude spadat pod žádného Uživatele.

7.3   Jak Uživatel pozná, do kdy má aktivní členství "Chuťař PRÉMIUM"?

Datum vypršení tohoto členství se zobrazuje na profilu Uživatele v sekci "Členství Chuťař PRÉMIUM". Pozvaný uživatel, který uhradil platbu za členství, se doporučovateli propisuje zeleným číslem. Pozvaný uživatel, který neuhradil platbu za členství, se doporučovateli nijak nepropisuje a číslo zůstává šedé (nezměněno).

7.4    Uživateli, který má aktivní status „Gastro Chuťař“, se Placené Předplatné automaticky prodlužuje vždy o měsíc, ve kterém:

pozval do aplikace alespoň čtyři nové Uživatele, kteří si zaktivovali a uhradili platbu za Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM"

A NEBO

alespoň čtyři, již zaregistrovaní Uživatelé, si zaktivovali neboli uhradili Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM".

7.5    Jak Uživatel pozná, jestli má tento status aktivní a má tedy nárok na členství "Chuťař PRÉMIUM" zdarma?

Jestliže na profilu Uživatele svítí číslice 4 zelenou barvou, tak má Uživatel nárok na členství zdarma v následujícím měsíci či měsících na základě situace (viz. bod 8.)

 

8. PŘÍKLADY Z PRAXE, JAK PROBÍHÁ APLIKACE STATUSU "GASTRO CHUŤAŘ"

SITUACE Č. 1

Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „měsíční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství "Chuťař PRÉMIUM" s možností „měsíční předplatné", tak pro získání statusu „Gastro Chuťař“ je potřeba, aby tito čtyři pozvaní Uživatelé zaplatili platbu v měsíci, před kterým chce Uživatel Petr dosáhnout statusu „Gastro Chuťař“. (viz. bod 7.3 - 7.5)

- příklad č. 1: V měsíci říjen Petr do aplikace pozval čtyři nové Uživatele, kteří si zaplatili „měsíční předplatné“ = měsíc listopad má Petr ZDARMA!

- příklad č. 2: Jestliže v listopadu Petr do aplikace nepozval čtyři nové Uživatelé, ALE alespoň čtyři "staří" Uživatelé uhradí platbu za měsíční členství = měsíc prosinec má Petr ZDARMA! Tato situace se může opakovat do nekonečna.

 

SITUACE Č. 2

Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství "Chuťař PRÉMIUM" s možností „měsíční předplatné", tak se po vypršení předplatného Uživatele Petra, členství automaticky prodlužuje o měsíc či více. (viz. bod 7.3 - 7.5)

 

SITUACE Č. 3

Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství "Chuťař PRÉMIUM" s možností „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, tak se po vypršení předplatného Uživatele Petra, členství automaticky prodlužuje o měsíce, které si zaplatili pozvaní Uživatele. (viz. bod 7.3 - 7.5)