Pravidla členských benefitů

Tento dokument informuje Uživatele o důležitých informací všech benefitů. Dokument je seřazen v následujících odstavcích:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. ČÁSTÉ OTÁZKY NAŠICH ČLENŮ
3. ZKUŠEBNÍ ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“
4. BENEFITY ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“
5. KULINÁŘSKÝ CÍL A JEHO EXPIRACE
6. ODMĚNY A JEJICH SPLATNOST
7. STATUS – „GASTRO CHUŤAŘ“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     V tomto dokumentu je Uživatel informován o pravidlech členských benefitů, které přináší aplikace MámeChuť ve všech variantách Předplatného členství „Chuťař PRÉMIUM“ včetně Zkušebního členství. (viz. bod 3.)

1.2     Každý nový Uživatel získává Zkušební členství „Chuťař PRÉMIUM“ na dobu 30 dní. (viz. bod 3.)

1.3     Aplikaci MámeChuť je Uživatel oprávněn používat i bez zaplaceného Předplatného členství „Chuťař PRÉMIUM“ avšak bez možnosti benefitů, které tento "Chuťař PRÉMIUM" nabízí.. (viz. bod 4)

1.4     V případě dotazů či problémů se Uživatel může obrátit na podporu a to na email: info@mamechut.cz a nebo přímo v aplikaci v sekci „Nastavení“ na profilu Uživatele, kde je nastaven proklik na kontaktování podpory.

 

2. ČÁSTÉ OTÁZKY NAŠICH ČLENŮ

2.1    Jak si mohu do aplikace načíst útratu?

Stejně jako doposud zaplatíš kartou či hotovostí. Po zaplacení oznámíš obsluze, že chceš načíst útratu do aplikace MámeChuť. V naší databázi si najdeš tento podnik, klikneš na tlačítko „Načíst útratu“, oskenuješ si QR kód, který Ti vygeneruje obsluha
a útratu máš načtenou.

2.2    Jak si mohu vybrat odměnu, kterou jsem získal v aplikaci?

Přijdeš do vybraného podniku, usadíš se či přijdeš k obsluze a dychtivě řekneš, že by jsi chtěl uplatit odměnu z aplikace MámeChuť. Najdeš si danou odměnu, klikneš na tlačítko „Vybrat“, necháš obsluhu ověřit Tvůj QR kód odměny a máš ji na stole.

2.3    Jaké chutné odměny mohu získat?

Nabídka mňamek je široká! Od káv a dezertů přes drinky, shisha dýmky, snídaňové balíčky a mnoho dalšího.

2.4    Kde mohu v aplikaci jednoduše najít mé získané odměny a aktivní útraty?

Jako správný MámeChuťař najdeš své odměny a útraty na svém profilu ve spodní části.

 

3. ZKUŠEBNÍ ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“

3.1     Na zkušební členství „Chuťař PRÉMIUM“ má nárok každý nově zaregistrovaný Uživatel po dobu 30 dní od datumu registrace Uživatele do aplikace MámeChuť a to bez nutnosti zadávání údajů o platební kartě.

3.2     Na toto zkušební členství se nevztahují žádná omezení!

3.3     Využíváním tohoto zkušebního členství se Uživatel za žádných okolností nezavazuje, si po vypršení tohoto období, zakoupit Předplatné členství „Chuťař PRÉMIUM“.

 

4. BENEFITY ČLENSTVÍ „Chuťař PRÉMIUM“

4.1       Uživatel, který má aktivní členství „Chuťař PRÉMIUM“ má možnost si sbírat útraty ve všech podnicích, které aplikace umožňuje a získávat tak odměny na základě útrat Uživatele. Tyto útraty a odměny mají určitou splatnost, která je vysvětlena v bodě 5.  „KULINÁŘSKÝ CÍL A JEHO EXPIRACE“ a také v bodě 6. „ODMĚNY A JEJICH SPLATNOST“.

4.2      Uživatel, který má aktivní členství „Chuťař PRÉMIUM“ má možnost se přidat do tzv. Gastro Výzev, které jsou v tu chvíli aktivní. Tuto Gastro Výzvu si Uživatel vybere dle svého uvážení a postupuje dle pokynů k získání extra odměn!

 

5. KULINÁŘSKÝ CÍL A JEHO EXPIRACE

5.1     Kulinářský Cíl je členský benefit pro Uživatele s aktivním předplatým - členství „Chuťař PRÉMIUM“, které umožňuje si Uživateli sbírat útraty v daných podnicích a získávat tak odměny, které jsou stanoveny v Kulinářském Cíli. Čím více Uživatel utratí, tím více odměn Uživatel získá.

5.2     Kulinářský Cíl se automaticky nuluje po 30 dnech. Těchto 30 dnů se začíná odpočítávat po první nahrané útratě v daném podniku.

5.3     Tato splatnost Kulinářského Cíle je zobrazena na profilu podniku pod osou útrat.

 

6. ODMĚNY A JEJICH SPLATNOST

6.1      Odměny jsou součástí Kulinářského Cíle a jsou tak členským benefitem pro Uživatele s aktivním členstvím „Chuťař PRÉMIUM“.

6.2      Každá získána odměna má splatnost 21 dnů. Tato splatnost odměny je zobrazena na profilu podniku u každé odměny zvlášť.

 

7. STATUS – „GASTRO CHUŤAŘ“

7.1     Tento status „Gastro Chuťař“ označuje Uživatele, který má nárok na členství „Chuťař PRÉMIUM“  ZCELA ZDARMA!

7.2     Unikátní referenční kód je potřeba vypsat při registraci pozvaného Uživatele. Jestliže se tak nestane, pozvaný Uživatel se zaregistruje do systému, který nebude spadat pod žádného Uživatele.

7.3     Uživateli, který má aktivní status „Gastro Chuťař“, se členství „Chuťař PRÉMIUM“ automaticky prodlužuje vždy o měsíc, ve kterém:

pozval do aplikace alespoň čtyři nové Uživatele, kteří si zaktivovali neboli uhradili Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM" za užití unikátního referenčního kódu, který se zadává při registraci tohoto nového uživatele

a nebo

alespoň čtyři, již zaregistrovaní Uživatelé, si zaktivovali neboli uhradili Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM".

7.4     Příklady z praxe:

A) Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „měsíční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství Chuťař PRÉMIUM s možností „měsíční předplatné" tak pro získání statusu „Gastro Chuťař“ v  následující měsíc je potřeba, aby tito čtyři pozvaní Uživatele zaplatili platbu v měsíci, před kterým chce Uživatel dosáhnout statusu „Gastro Chuťař“.

- příklad k bodu A: V měsíci řijen 2019 jsem zaregistroval čtyři nové Uživatele, kteří si zaplatili „měsíční předplatné“ = měsíc listopad 2019 mám ZDARMA!

B) Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství Chuťař PRÉMIUM s možností „měsíční předplatné" tak se po vypršení předplatného Uživatele Petra, automaticky prodlužuje o měsíc či více.

- příklad k bodu B: V měsíci řijen 2019 jsem zaregistroval čtyři nové Uživatele, kteří si zaplatili „měsíční předplatné“ = po vypšení mého předplatného se mi členství „Chuťař PRÉMIUM“ automaticky prodlužuje o měsíce či déle.

C) Jestliže registrovaný Uživatel, například jménem Petr, který má zakoupené „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, pozve do aplikace čtyři nové Uživatele skrze svůj unikátní referenční kód, kteří si zakoupí členství Chuťař PRÉMIUM s možností „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“, tak se po vypršení předplatného Uživatele Petra, automaticky prodlužuje o měsíce, které si zaplatili pozvaní Uživatele.

- příklad k bodu C: V měsíci řijen 2019 jsem zaregistroval čtyři nové Uživatele, kteří si zaplatili „půlroční předplatné“ a nebo „roční předplatné“ = po vypšení mého předplatného se mi členství „Chuťař PRÉMIUM“ automaticky prodlužuje o měsíce, co byli pozvaní Uživatele aktivní.