UPOZORNĚNÍ NA PARAMETRY OPAKOVANÝCH PLATEB

Michala Parkanského

se sídlem U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ: 02341891

 

Kontaktní údaje:

Adresa: U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Web: www.mamechut.cz

E-mail: info@mamechut.cz

 

(dále jen „Provozovatel")

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s čl. 4.4 Podmínek užití aplikace Máme chuť je platba Předplatného prováděna automaticky a opakovaně prostřednictvím platební brány GoPay. S ohledem na tuto skutečnost informuje Provozovatel Uživatele o podmínkách a nastavení těchto opakovaných plateb.

1.2 Pokud není v tomto Upozornění výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto Upozornění a v něm nedefinované stejný význam, jako mají v Podmínkách užití aplikace Máme chuť.

 

2. PARAMETRY OPAKOVANÉ PLATBY

2.1 Důvodem založení opakované platby je platba pravidelného Předplatného za užití Aplikace s dodatečnou funkcionalitou dle bodu 4.1 Podmínek užití.

2.2 Maximální částka opakované platby činí 89 CZK a jedná se o částku fixní. V případě změny ceny Předplatného, bude Uživatel o této změně informován nejpozději 15 dnů před provedením další opakované platby.

2.3 Opakovaná platba Předplatného bude probíhat fixně jednou měsíčně, a to po celou dobu, dokud Uživatel Předplatné nezruší v uživatelském prostředí Aplikace.

2.4 Opakovanou platbu Předplatného je Uživatel oprávněn zrušit v uživatelském prostředí Aplikace.

2.5 Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele 7 pracovních dnů předem, když:

2.5.1 se chystáte strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby;

2.5.2 skončila doba, po kterou měl Uživatel Aplikaci zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba,

2.5.3 dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).

 

3. DALŠÍ INFORMACE

3.1 Realizace opakovaných plateb Předplatného probíhá prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, sídlem Planá 67, PSČ 37001, IČO 260 46768.

3.2 Uživatel provedením registrace v Aplikaci souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

3.3 S údaji platební karty uživatele nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).