logo Máme Chuť

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM A OPAKOVANÝCH PLATBÁCH

Michala Parkanského

se sídlem U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ: 02341891

 

Kontaktní údaje:

Adresa: U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Web: www.mamechut.cz

E-mail: info@mamechut.cz

 

(dále jen „Provozovatel")

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     V tomto dokumentu Provozovatel informuje Uživatele o variantách Předplatného a o automatickéopakované platbě Předplatného prostřednictvím platební brány GoPay.

1.2     Pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny použité v tomto dokumentu a v něm  nedefinované stejný význam, jako mají v Podmínkách užití aplikace MámeChuť.

 

2. PŘEDPLATNÉ – CHUŤAŘ PRÉMIUM

2.1          Každý Uživatel má první měsíc po registraci Předplatné Chuťař Prémium na zkoušku zdarma bez jakéhokoliv omezení či nutnosti zadávat údaje o kreditní či debetní kartě (dále jen „Předplatné na zkoušku“).

 2.2          Provozovatel nabízí následující varianty placeného Předplatného:

    (a)     měsíční Předplatné za 29,- Kč;
    (b)     půlroční Předplatné za 125,- Kč (1 měsíc zdarma);

    (c)      roční Předplatné za 290,- Kč (2 měsíce zdarma)
           
                (dále jen „Placené Předplatné“).

 

3. STATUS – GASTRO CHUŤAŘ

3.1          Tento status „Gastro Chuťař“ označuje Uživatele, který má nárok na členství „Chuťař PRÉMIUM“  ZCELA ZDARMA a to díky unikátnímu referenčnímu kódu!

3.2          Poskytovatel se zavazuje Uživateli s Placeným Předplatným prodloužit trvání členství "Chuťař PRÉMIUM", jestliže:

pozval do aplikace alespoň čtyři nové Uživatele, kteří si zaktivovali a uhradili platbu za Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM" za užití unikátního referenčního kódu, který se zadává při registraci tohoto nového Uživatele,

a nebo,

alespoň čtyři, již zaregistrovaní "staří" Uživatelé, si zaktivovali neboli uhradili Placené Předplatné "Chuťař PRÉMIUM".

3.3          Detailní informace tohoto statusu "Gastro Chuťař" je možné najít v dokumentu: Pravidla členských benefitů v odstavci č. 7 a č. 8

 

4. PARAMETRY OPAKOVANÉ PLATBY

4.1          Důvodem založení opakované platby je platba pravidelného Předplatného za užití Aplikace s dodatečnou funkcionalitou dle bodu 5.1 Podmínek užití.

4.2          Maximální částka opakované platby činí 29,- Kč (měsíční Předplatné) a jedná se o částku fixní. V případě změny ceny Předplatného, bude Uživatel o této změně informován nejpozději 15 dnů před provedením další opakované platby.

4.3          Opakovaná platba Předplatného bude probíhat fixně jednou měsíčně a to pouze ve variantě měsíčního Předplatné!

     4.3.1       Půlroční Předplatné či Roční Předplatné jsou platby jednorázové, nikoli opakovatelné!

 

4.4          Opakovanou platbu Předplatného je Uživatel oprávněn zrušit v uživatelském prostředí Aplikace.

4.5          Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele 7 pracovních dnů předem, když:

     4.5.1       se chystá strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby;

     4.5.2       skončila doba, po kterou měl Uživatel Aplikaci zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba;

     4.5.3       dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).
 

5. DALŠÍ INFORMACE

5.1          Realizace opakovaných plateb Předplatného probíhá prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, sídlem Planá 67, PSČ 37001, IČO 260 46768.

5.2         Uživatel provedením registrace v Aplikaci souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány
GoPay.5.3          S údaji platební karty uživatele nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové
bezpečnosti ve finančním sektoru).